№ 4(8) (2017)

ВИЭИ

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

Статьи

V. A. Gavrilenko, L. A. Leonova
PDF
5–13
L. M. Kuzmenko
PDF
14–23
L. I. Tarash, R. A. Golodnyuk
PDF
24–33
M. V. Borisenko
PDF
34–44
L. V. Ganich
PDF
45–51
V. A. Kavyrshina
PDF
52–59
V. V. Kalyizhyy
PDF
60–69
T. B. Nadtoka, N. V. Matveev
PDF
70–77
E. A. Shabelnykova
PDF
78–85
A. Y. Deschenko
PDF
86–93
S. O. Potorochin
PDF
94–101
E. N. Zorina
PDF
102–108
I. V. Doynikov
PDF
109–121
B. Y. Burbelo
PDF
122–126
R. V. Kutovoy, A. A. Stepanenko
PDF
127–132
Y. Y. Bugaevskaya
PDF
133–139